חיפוש

לא שוכחים לברך – גם בחדר האוכל: הכול על ברכת המזון

ברכת המזון היא ברכה שאותה האדם חייב לברך לאחר אכילה של לחם. ברכת המזון היא מצווה מן התורה, וישנו פסוק מפורש בספר דברים המצווה על האדם לברך את ה' לאחר שהוא אוכל ושובע. הפסוק לא קבע נוסח מדויק לברכה, אלא רק נתן את ההוראה, ועם הזמן התקבע נוסח ברכת המזון המפורט שאנו מכירים כיום. המטרה הבסיסית של ברכת המזון היא לגרום לאדם לומר תודה לאל על האוכל שהוא אוכל ועל הארץ שבה הוא חי. הכנו כאן עבורכם מדריך מפורט וברור שבו תוכלו למצוא תשובה לכל מה שלא ברור לכם בקשר לברכת המזון.

על מה חייבים לברך ברכת המזון?

קיימת מחלוקת בין החכמים במשנה בקשר לשאלה על איזה מאכלים צריך בכלל לברך ברכת המזון? דעה אחת טענה שצריך לברך ברכת המזון על כל דבר שהוכן משבעת המינים, דעה אחרת טענה שצריך לברך ברכת המזון על כל סעודה שאדם אוכל ושבע ממנה ולא משנה ממה, דעת חכמים שהיא זו שנבקעה להלכה טענה שצריך לברך ברכת המזון אך ורק על לחם.

על איזו כמות של לחם חייבים לברך ברכת המזון?

על פי התורה אדם חייב לברך ברכת המזון רק לאחר שהוא שבע, על פי חכמים כל אדם שאכל כזית חייב לברך ברכת המזון. במצב שבו אדם לא זוכר האם הוא בירך ברכת המזון, אם הוא שבע הוא צריך לברך שוב מכיוון שזה ספק דאורייתא, אך אם הוא לא שבע הוא לא צריך לברך שוב מכיוון שזה ספק דרבנן. רוב הפוסקים קבעו להלכה שגם אם אדם אכל רק כזית לחם, אך כחלק מארוחה שבה הוא אכל עוד דברים ושבע, הוא חייב לברך ברכת המזון. גם נשים חייבות לברך ברכת המזון.

 

 

התוכן של ברכת המזון

כפי שאמרנו, אין בתורה טקסט מדויק לברכה שאותו צריך לומר, והנוסח המלא והמפורט של ברכת המזון שאנו מכירים כיום התקבע עם השנים. על פי הגמרא מי שקבע את הטקסט היו משה רבינו, יהושע בן נון, דוד המלך, ובנו שלמה. החלק הראשון בברכה עוסק בהודאה לאל שדואג לבני האדם ומאכיל אותם. החלק השני בברכה עוסק בהודאה על ארץ ישראל שאותה נתן האל לעם ישראל. החלק השלישי עוסק בבקשה לבניין ירושלים והמקדש, כאשר בשבת מוסיפים לה תוספות. הברכה הרביעית היא הודאה כללית לאל. בשבתות ובימים מיוחדים מוסיפים לברכת המזון תוספות שונות. אם נתקעתם במקרה בלי ברכון ואתם לא זוכרים את הברכה בעל פה, תוכלו למצוא את ברכת המזון בנוסח ספרדי באתר משיב כהלכה בצורה נוחה לקריאה.

לפני ברכת המזון

שני מנהגים שנהוג לעשות לפני ברכת המזון הם מים אחרונים וזימון. מים אחרונים זה בעצם נטילת ידיים שמבצעים לפני ברכת המזון. נטילת הידיים הזו נקבעה על ידי התנאים כדי לכבד את הברכה ולא לברך בידיים מלוכלכות, ומכיוון שהיו משתמשים בימיהם בסוג מסוים של מלח שמגע שלו בעיניים יכול לגרום לעיוורון. כיום יש מחלוקת האם צריך לקיים את המנהג. זימון הוא חובה במצב שבו 3 גברים או יותר מעל גיל בר מצווה אכלו יחד. במצב כזה אחד הגברים 'מזמין' את חבריו לברך והם עונים לו.

סיכום

אז עכשיו אין לכם שום תירוץ, אתם יודעים כבר את כל מה שצריך לדעת על ברכת המזון: מתי צריך לברך אותה, מה כולל תוכן הברכה, ומה צריך לעשות לפני שמברכים. אז שיהיה לכם בתיאבון, וכמובן – לא לשכוח לברך ברכת המזון!

מאמרים נוספים

שבועת האמונים בצה"ל

נגישות